Romb Prawnik Logo 3

19 marca 2024 projekt ustawy wprowadzający wakacje składkowe został przyjęty przez Radę Ministrów. Rząd przyjął projekt ustawy, który umożliwi mikroprzedsiębiorcom raz w roku –  przez miesiąc, wzięcie urlopu od opłacania składki na ubezpieczenie społeczne.

Do wakacji od ZUS od 1 października 2024 roku kwalifikują się:

Co obejmuje zwolnienie?

W każdym roku kalendarzowym, przez jeden wybrany  miesiąc, przedsiębiorca może nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne tj. ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wakacje składkowe niestety nie obejmą składki zdrowotnej.

Warte przypomnienia jest, że w czasie stosowania ulgi, przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności, czyli nadal będzie mógł uzyskiwać z niej przychody.

Wakacje dostępne mają być również dla osób współpracujących na zasadach B2B, ale uwaga – poza osobami, które wykonują lub wykonywały w poprzednim roku kalendarzowym działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zabiegać na przechodzenie pracowników na samozatrudnienie.

Co istotne wakacje dotyczą samego przedsiębiorcy, a nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. pracowników.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wakacje składkowe powinien być złożony przez przedsiębiorcę elektronicznie w ZUS-ie, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, który ma zostać objęty ulgą. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał, by to listopad był miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien złożyć do ZUS-u w październiku. Po upływie wakacyjnego miesiąca, obowiązki składkowe ustępować będą automatycznie i nie będzie wymagane nowe zgłoszenia. Trzeba pamiętać, że miesiąc, w którym przedsiębiorca skorzysta z wakacji składkowych, nie zwalnia go od składania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych.

Szacuje się, że z wakacji składkowych będzie mogło skorzystać 1,7 mln osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *