Romb Prawnik Logo 3

Od 1 lipca 2024 r. wzrosły preferencyjne składki ZUS przedsiębiorców (tzw. Mały ZUS), których podstawa nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia. Jest to głównie spowodowane wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca do kwoty 4300 zł brutto.

Składki ZUS preferencyjne (tzw. Mały ZUS)

Niektórzy przedsiębiorcy opłacają składki ZUS od niższej podstawy. Są to osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa Przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

– prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

– wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy.

Te osoby mogą płacić składki ZUS od niższej podstawy przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ale nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. 

W 2024 roku ta minimalna podstawa preferencyjnych składek ZUS to:

30% z 4242 zł, czyli 1272,6 zł – od stycznia do czerwca 2024 roku,

30% z 4300 zł, czyli 1290 zł – od lipca do grudnia 2024 roku.

Dodatkowo osoby, które płacą preferencyjne składki ZUS i prowadzą działalność nie muszą płacić za siebie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

ZUS precyzuje, że obniżenie składek na ZUS dotyczy wyłącznie składek płaconych przez przedsiębiorcę za siebie. Za zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców musi płacić składki normalnej wysokości.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4242 zł brutto, czyli osoby płacące w I połowie 2024 roku preferencyjne składki ZUS mogły je obliczać  30% od kwoty 1272,60 zł.

Od 1 lipca 2024 r. do końca bieżącego roku, podstawą wymiaru preferencyjnych składek ZUS jest zadeklarowana kwota, ale nie niższa niż 1290 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.).

A zatem preferencyjne składki ZUS tych osób nie mogą być niższe niż:

251,81 zł  – na ubezpieczenie emerytalne (19,52% z 1290 zł),

103,20 zł  – na ubezpieczenia rentowe (8% z 1290 zł),

31,61 zł  – na ubezpieczenie chorobowe (2,45% z 1290 zł).

W przypadku tych osób minimalne preferencyjne składki ZUS wzrosną od 1 lipca 2024 r., ponieważ rośnie minimalna podstawa ich wymiaru.

Ponadto ci przedsiębiorcy mają obowiązek płacić:

– składkę na ubezpieczenie wypadkowe, której wysokość jest zmienna i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży 

– składkę zdrowotną, której wysokość jest zależna od formy rozliczania podatku dochodowego.

Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą ma obowiązek płacić składki na ubezpieczenie społeczne (składki ZUS) od zadeklarowanej przez siebie podstawy. Minimalna podstawa wymiaru składek ZUS, którą przedsiębiorca może zadeklarować, to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto.

Podwyżka składek od 1 lipca nie obejmuje osób, które płacą tzw duży ZUS, bo zasady ich obliczania nie zależą od minimalnego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *