Romb Prawnik Logo 3

Osoby posiadające własną działalność mają obowiązek płacenia podatków, który wynika z przepisów podatkowych. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek, ale także odpowiedzialnością karną skarbową.

Najważniejsze terminy zapłaty podatków dochodowych:

PIT

CIT

Opóźnienie w płatnościach i rozliczeniu:

Na podstawie art. 51 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Ponadto za zaległość podatkową uważa się niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku – w tym także niezapłacone w terminie płatności przez płatnika. Zgodnie z art. 53 Ordynacji podatkowej, od zaległości podatkowych naliczane są – co do zasady – odsetki za zwłokę. Aktualnie stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 14,5% w skali roku. Wyjątki od tej zasady, kiedy to nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych, są wymienione w art. 54 Ordynacji podatkowej. Odpowiedzialność karna Samo opóźnienie w zapłacie podatku nie oznacza od razu nałożenia kar z Kodeku Karnego Skarbowego, ale na podstawie art. 57 kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Taka kara w 2024 roku może wynieść nawet 60200 zł. Najczęściej – w oczywistych sprawach – można dostać za takie wykroczenie mandat karny do 6020 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *