Romb Prawnik Logo 3

Podatki zmieniają się cały czas – jest to nieuniknione. Zazwyczaj zmiany w podatkach następują na początku roku. A jakie najważniejsze zmiany nastąpiły w  tym roku? Dowiesz się się z tego artykułu.

Rewolucja w fakturowaniu – KSeF

Najistotniejszą zmianą w podatkach w 2024 roku jest  wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Od dnia 1 lipca 2024 roku KSeF będzie rozwiązaniem obowiązkowym.

KSeF pozwala na wystawianie i udostępnianie ustrukturyzowanych faktur. Fakturowanie będzie się odbywało poprzez dedykowaną do tego platformę.

Podatnicy zwolnieni z VAT nie będą jednak zwolnieni z obowiązku pobierania faktur kosztowych z KSeF.

Zmiany w stawkach VAT

Od 01.04.2024 powrócił 5% VAT na produkty spożywcze: na m.in. owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty zbożowe. Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązywała od 1 lutego 2022 roku. Została wprowadzona przy odczycie inflacji za styczeń 2022 roku na poziomie 9,2% w ujęciu rocznym. W marcu 2024 inflacja wynosiła 1,9%. Jakich cen możemy się spodziewać? Wzrosty cen mogą być odczuwalne, ale niektóre z dyskontów spożywczych zapowiedziały, że będą podnosić ceny stopniowo, a niektóre z nich zamrożą Vat na jakiś czas. 

Wzrost wysokości składek społecznych

Jeśli prowadzisz swoją działalność warto zapoznać się z tymi zmianami, które wpłyną na twoje finanse. Wysokość miesięcznej składki społecznej zależy przede wszystkim od tego, od jakiej podstawy opłacasz składki. 

Jeżeli korzystasz z ulgi na start – opłacasz jedynie składkę zdrowotną.

Jeżeli prowadzisz swoją firmę, a jednocześnie masz prawo do  ZUS preferencyjnego – opłacasz składkę zdrowotną w wysokości zależnej od wybranej formy opodatkowania oraz składki społeczne od obniżonej podstawy, która stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli posiadasz działalność gospodarczą, ale nie  przysługują Ci ulgi w zakresie ZUS –  opłacasz składkę zdrowotną w wysokości zależnej od wybranej formy opodatkowania oraz składki społeczne od podstawy 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z obniżonych składek ZUS, będzie nie niższa niż 4694,40 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Oznacza to wzrost składek społecznych w ZUS. W 2024 będą one wynosić:

składka emerytalna 916,35 zł,

składka rentowa 375,55 zł,

składka chorobowa 115,01 zł,

składka wypadkowa 78,40 zł,

składka na Fundusz Pracy 115,01 zł.

Większość przedsiębiorców zapłaci również wyższą składkę zdrowotną do ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *